Catalogue

Puja Diya

peacock pair diyaPeacock DiyaPeacock DiyaPeacock DiyaParrot diyaVastu Tortoise DiyaBrass DiyaBrass DiyaFlower DiyaDiyaDiyaBrass DiyaBrass DiyaDiyaflower diyaWall Hanging DiyaWall Hanging Diyakamakshi vilakkuwall hanging diyaLeaf Shaped DiyaLoban Burnerlong handle brass diyaParrot Diyaparrot diyaShankhu Chakra DiyaShanku Chakra DiyaShanku Chakra DiyaWelcome lady diyaWelcome lady diyaWelcome lady diya

 

Idols

IdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdols

Ashtalaxmi Set

Idols

Brass Shivling

Shivling

Buddha Idols

idolsIdolsIdolsIdolsIdols

Durga Idols

 IdolsIdolsIdolsIdols

Ganga Idols

 Idols

Brass Hanuman Idols

IdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdols

 IdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdols

 

Kamdhenu Idols

 

IdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdols

 

Krishna Idols

IdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdols

Kuber Idols

IdolsIdolsIdolsIdols

Laddu Gopal Idols

IdolsIdolsIdols

Laxmi Ganesh Idols

IdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdols

 

Laxmi Ganesh Saraswati Idols

 

IdolsIdols

 

Laxmi Brass Idols

 

IdolsIdolsIdolsIdols

Murugan Idols

Idols

Natraj Statue

IdolsIdols

Padmavati Devi

Idols

 Panchamukhi Hanuman

IdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdolsIdols

 Ram Idols

Resin Idols

Resin IdolsResin IdolsResin IdolsResin IdolsResin IdolsResin Idols

Sai Baba Idols

Resin IdolsResin IdolsResin Idols

Saraswati Idols

Resin IdolsIdolsIdols

Shiv Parivar Idols

IdolsIdols

Shiva Idols

Shiv Idols

Singhasan Jhula

Idols

Vastu Purush Statue

Idols

Sri Vishwakarma Diety Idol

Sri Vishwakarma Diety Idol

Tirupati Balaji

Tirupati Balaji

Vishnu Laxmi Idols

 Vishnu Laxmi IdolsVishnu Laxmi Idols

 Incense Stick HoldersIncense stick holdersIncense stick holdersIncense stick holdersIncense stick holdersIncense stick holdersIncense stick holdersIncense stick holdersIncense stick holdersIncense stick holdersIncense stick holders

Puja Ghanti

Puja GhantiPuja Ghanti

Puja Thali Set

Puja Thali SetPuja Thali SetPuja Thali SetPuja Thali Set

Urli Decorative Bowls

Urli Decorative BowlsUrli Decorative BowlsUrli Decorative BowlsUrli Decorative BowlsUrli Decorative Bowls

 

 Energised Yantra Chowki

 

Bagua Mirrors

 

 

Brass Puja Thali Set

 

Urli Decorative Bowls

 

 Metal Puja Yantra Plates

 

 

 

Prayer Flags

 

Reiki Healing Items

 

 

Yantra Kawach Pendants